2 תשובות
לדעתי? כי הם לא רוצים להיות אשמים בעצמם אז הם מוצאים מישהו להטיל עליו את האחריות.
כי אני לא אוהבת שחושבים שאני אשמה כשמישהו אחר עשה הכל