תשובה אחת
עם זה עוזר לך קרא לי משהו דומה.. מוזמנת לבוא לפרטי אני אספר לך את הסיפר שקרה לי
אני פשוט התעלמתי מהמקרה כאילו זה לא קרה לא הסתכלתי עליו או משהו