3 תשובות
יואפיר, אופיאב, יופיר..?
זה צריך להגיע בטבעי שמות חיבה
אנונימית
יואבי ואופירי או אופירוש ויואבוש, יואבאב ואופירפיר. חח חח חח