תשובה אחת
את צריכה לפנות שמאלה מהשמאל לימין הכביש
ולתת זכות לבאים מימין