4 תשובות
כדי שזה יהיה יותר "נוח"
שזה לא מופיע באותו עמוד וזה מופיע בתור 2 קטגוריות שונות
יש קטגוריות שונות לשאלות ולהתייעצויות, בקישור:
Aro
לפני כן השאלות וההתייעצויות היו ביחד ועכשיו כל אחת בנפרד