תשובה אחת
אני מניח שהמשיך, על פי העקרונות שדגל בהם
באותו הנושא: