2 תשובות
7 בום - פעולה שרצה מאחד עד מאה ובודקת אם המספר מכיל 7 או מתחלק, מדפיסה את המספרים
(++for (int i=1;i<=100;i
(if (i%7==0//i%10==7//i\10==7
; (" "+Console.WriteLine (i
אני לומדת JAVA אבל בטח יש באינטרנט דפי עבודה