3 תשובות
רופא.
שואל השאלה:
אין איזו דרך לבדוק את זה לבד בלי רופא?
אנונימי
רק רופא
אי אפשר לנחש