תשובה אחת
יכול להיות באזורים בעיתיים מוכי פשע ונדליזם וכל הבא ליד שאף שוכר לא יכנס לדירה הזאת
אף אחד גם בחלומות הכי רעים שלו לא יגור בדירה הזאת
יכול להיות בשיקאגו, לאס וגאס ועוד, האזורים הבעיתיים של מיאמי