תשובה אחת
אני לא יודעת כתובת
אבל יש בטבריה בטיילת
אנונימית