6 תשובות
תוך 24 או 20 שעות אבל לפעמים הם בכלל לא מעלים את השאלה או שזה היה באג
תוך 20-24 שעות.
עד 24 שעות
בדרך כלל תוך פחות מיום. אבל זה יכול להתפרסם גם 3 שעות אחרי ששלחת אותה, ויכולה גם אחרי 3 ימים. נראה לי שזה תלוי בעומס השאלות שהם מקבלים.
עד 24 שעות