תשובה אחת
שהוא בוהה בך?
או שהוא חלם על משהו באותו רגע
או שהוא גם כן דלוק עליך (:
אנונימית