תשובה אחת
מתקשרת למיטב ומבקשת לחתום ויתור הם אמורים להנחות אותך
באותו הנושא: