5 תשובות
פחית אקסל
אקסל
פחית אקסל.
אקסל.
יותר סוכר ויותר קפאין
אקסל