2 תשובות
כי הכדורים האלו בנויים שונה. תנסי לבלוע את הברזל עם יותר מים
את שואלת על הרואקוטן? נבלע בקלות בערך כמו כל הכדורים
באותו הנושא: