תשובה אחת
במקום להיות בסטיפס ובמקום לראות סדרות, את יכולה להתכונן