6 תשובות
מציבים אפס בy
משווים את הפונקציה ל 0.
שואל השאלה:
ואם אין לי משוואה יש לי רק את אחת הנקודות האפס?
אנונימית
Y = 0 מציבים

או

לפי הנתונים שנתנו לך אתה מחשב
אז תציבי את המספר שבy לפי הנקודה
אנונימי