2 תשובות
ראה תשובות לשאלות דומות בתגית "גדילה" ובתגית "גביהה" וממליצה במקביל לפנות לאנדוקרינולוג.
ד״ר ענת פלדמן מומחית סטיפס
עקבים?
אנונימי