2 תשובות
בעיות תנועה
הסתברות
טריגו
גאומטריה
חקירת פונקציות ואינטגרל
בעיות קיצון
גאומטריה אנליטית
בעיות קניה ומכירה
אני בי"ב אבל עדיין רלוונטי.. יש לך ב803 ללמוד אינטגרלים ודיפרנציאלים (או בקיצור חדוא), גיאומטריה אנליטית במעגל ולא במעגל, עם המערכת צירים, בעיות קנייה ומכירה, בעיות תנועה..