3 תשובות
כפי שאני יודעת עדיין אין את האפשרות לזה בארץ.
שואל השאלה:
יש כמה עמודים ישראלים שעשו.
איזה אחת אמרה בלייב שלה שזה עדכון של האינסטגרם למרות ששלי מעודכן ועדין אין לי.