תשובה אחת
הגיוני שתשווה בין הרכיבים בקטשופ המקורי לבין הרכיבים שבקטשופ מופחת הסוכר.