תשובה אחת
כולל חופשים ושבתות
יש עוד 160 ימים כולל היום וכולל היום האחרון.