7 תשובות
נולד כיהודי ואז התנצר
אנונימי
ישו היה יהודי ונקרא ישוע בר יוסף, הוא נולד כיהודי (הנצרות בראשיתה הייתה יהודים שהלכו אחריו, כל תלמידיו היו יהודים מיישובים יהודיים גם-נצרת, בית ציידה, כורזין, מגדל וכו') הוא גם מת כיהודי.
צורת הצלב - היא צורה שנהגו להוציא להורג המשטר הרומי
המושג נוצרי - הוא מאוחר בהרבה לאחר מותו לאחר שהיא נפוצה בקרב העמים מחוץ לארץ באמצעות השליחים כאמור אחר מותו
אנונימי
בכל דת רשום ומאמינים במהשהו אחר: אצלנו מאמינים שהוא יהודי והתנצר
ואצל נוצרים ישו הוא נוצרי ונולד כנוצרי
ואצל מוסלמים הוא גם מוסלמי ושאלוהים שלח אותו לאחד כל הבני האדם תחת דת אחת שהיא האסלאם
אין תשובה מדוייקת
אנונימית
יהודי, כמובן
נולד יהודי בשם יהושע, התנצר וכך נולדה דת חדשה "נצרות"
אל תקשיב ל (רוב) הגאונים כאן שלא מכירים את הנושא ואם כן זה מחמש דקות הסבר בחטיבה.
"ישו" נקרא בכלל ישוע (קיצור של יהושע ושם נפוץ בזמנו) בר (בן בארמית - שפת הדיבור בזמנו ושפה שהעברית שאלה ממנה המון כולל למשל צורת האותיות) יוסף נולד כיהודי, הטיף לרפורמה ביהדות - הוא דיבר על כך שצריך לשים דגש על מצוות בין אדם לחברו ועל אהבה אוניברסלית (אגב, בזמנו של ישוע היו המון זרמים ומטיפים והוא היה אחד מני רבים) והוא גם טען שהוא המשיח (וביהדות זה ממש לא חטא. רבי עקיבא טען על בר כוכבא שהוא המשיח, ישעיהו על כורש ובימינו טוענים כך על הרבי מלובביץ) בסוף לאחר מותו התנועה שהוא הקים למען שינוי ביהדות התנתקה ממנה בהנהגת אדם בשם שאול התרסי עשרות שנים לאחר מות ישוע.
שאול התרסי הפריד את הזרם מהיהדות ולמעשה ייסד את הנצרות
מבחינת האסלאם,
ישוע, כמו שאר הנביאים מאברהם עד מוחמד, היה מוסלמי באמונתו ודרכו.

"הוא נתן לכם את חוקי הדת אשר ציווה לנוח, ואת אשר גילינו לך, ואת אשר ציוונו לאברהם, למשה ולישוע, לאמור, קיימו את הדת ואל תתפלגו בה." (סורה 42, איה 13)

"הוא" - אלוהים.
"נתן לכם" - למוסלמים.
"גילינו לך" - מוחמד.

מבחינת היהדות,
ישוע הוא ממזר שיהדותו מוטלת בספק.

מרים, אם ישוע,
מתוארת פעמים רבות בתלמוד כ"סטת דא מבעלה." (=זו שסטתה מבעלה).

ראה מסכת שבת, פרק יב, דף קד
ומסכת סנהדרין, פרק ז, דף סז.

מבחינה היסטורית,
ישוע היה יהודי, שהאמין ביהדות, (חשוב לזכור שהיהדות של תקופת בית שני, הייתה שונה מהיהדות הממוסדת כיום), ואף הטיף לה בזרם של היהדות אותו הוא הנהיג.

הנצרות המוכרת כיום, באה שנים רבות לאחר מותו
ורבות הדוקטרינות בה שהן עבודות ידיהם של תלמידיו (ובעיקר של פאולוס) ולא שלו.