השם בא מיוונית, פעם קיצור של אלכסנדר היה סשורה. כנראה שאחר כך שם הזה התפלג לשני שמות נפרדים סשה ושורה.

current fastpage-related-item:
new session:4992519
final fastpage-related-item:4992519 True