תשובה אחת
השם בא מיוונית, פעם קיצור של אלכסנדר היה סשורה. כנראה שאחר כך שם הזה התפלג לשני שמות נפרדים סשה ושורה.