תשובה אחת
phonto
אבל לפני כן צריך להוריד פונטים בעברית (מהאינטרנט)
line:445