2 תשובות
(גמרא) "טב למיתב טן דו מלמיתב ארמלו" - טוב לאשה לשבת בשניים (להתחתן) מאשר לשבת אלמנה (לבד)
"אם אין אני לי - מי לי" (הלל הזקן, פרקי אבות משנה)
כל יום אותה שאלה?
מה