לטאטא ולמלא, זה לא תקין להגיד "לטאטות" ו"למלות"
לטאטא
למלא
לטאטא מלשון טיטוא
למלא מלשון מילוא
(ולא מילוי כמו שהרבה אנשים טועים לחשוב)