4 תשובות
לטאטא ולמלא, זה לא תקין להגיד "לטאטות" ו"למלות"
לטאטא
למלא
לטאטא מלשון טיטוא
למלא מלשון מילוא
(ולא מילוי כמו שהרבה אנשים טועים לחשוב)
הנימוק של העניין זה כי הם שורשים של גיזרת נ. ל. א שלמים. כלומר: שורש מלא יהיה למלא. שורש ר. פ. א יהיה לרפא וכו. בבקשה
mimi