פלאנק לזמן ארוך (דקה - דקה וחצי), לשמור על גוף ישר
לעשות תזוזות תוך כדי - למשל להתרומם למצב שכיבת סמיכה - יד אחר יד ולחזור
עובד מדהים על שרירי הבטן
בשיטת האימונים של המארינס האמריקאי