תשובה אחת
מופיע בצד במשתמש אם במידה עשו לייק אז מופיע בצורה של התראה.
באותו הנושא: