לך לספריה העירונית ותחפש ספר בשם: הפסוקים היפים בתנ"ך, ויש גם בסוף המילון ארמי -עברי.
אני אישית קראתי את ספרו של ח. נ. ביאליק בשם: ספר האגדה בסופו יש קובץ שלם של האמרות היפות ביותר ביהדות (קיים באינטרנט גם). ויש גם אתר בשם פיתגם שיתאים לך. ותקרא "פרקי אבות" קודם כל. בהצלחה
הפסוק שאני אוהבת - " ואהבת לרעך כמוך ".
אנונימי
שומר פיו ולשונו שומר מצרות נפשו
מילה בסלע שתיקה בתרי
לא בחינם הלך הזרזיר אצל העורב
שקר אין לו רגלים
כל המחלל שם שמים בסתר נפרעין ממנו בגלוי (ראה ערך אנשי השלטון שמגיעים לכלא)
כל שרוח הבריות נוח הימנו רוח המקום נוח ממנו
ואוו יש הרבה במסכת אבות

לא המדרש עיקר אלא המעשה
לא מצאתי לגוף טוב משתיקה
איזהו חכם הרואה את הנולד
איזו חכם הלומד מכל אדם
כמים הפנים לפנים כך לב האדם לאדם
סייג לחכמה שתיקה
אם אין אני לי מי לי, וכשאני לעצמי מה אני, ואם לא עכשיו, אמתי?