7 תשובות
זה בשידור חי
מצטרף לשאלה
זה לא שידור חי
זה לא שידור חי, זה רק האודישנים.
תוכל להצביע שזה יתחיל.
זה לא שידור חי זה רק האודישנים כשזה יתחיל ממש זה יהיה שידור חי ויהיה אפשק להצביע מהבית
זה לא שידור חי. הקהל באולם שבו התרחשה האודישן הצביע וכשזה יהיה בשידור חי נוכל להצביע.
הייתי פעם אחת בקהל שנה שעברה. הקהל ששם מצביע דרך הטלפון וזהו