6 תשובות
סוריה מצרים ישראל איטליה לא כל כך אבל אפשר להחשיב לבנון ירדן
מצריים
סוריה
ישראל
ירדן
לבנון
סוריה, מצריים, לבנון, ירדן וישראל
סוריה
מצריים
ירדן
לבנון
ישראל

ואין כזאת מדינה אליאבן אגב. כנראה טעות כתיב/הקלדה.
איטליה, ישראל, מצרים, ירדן, לבנון, סוריה
סוריה, מצריים, לבנון, ירדן, ישראל.