4 תשובות
רוב הסיכויים שאם היה לי מה להביא לו הייתי נותת
הייתי מביאה לו כסף או אוכל
הייתי מנסה לעזור לו ומביאה לו אוכל..
נותנת לו את הפרוסה של הבית ספר שלי ואת המים או הולכת לקנות אוכל ומים ומביאה לו עוד כמה שקלים.