3 תשובות
באינטרנט המבחנים לא אמיתיים
זה נחשב גאון, אבל אולי המבחן היה מזוייף וממש קל
אל תצפי לציון אמין במבחן באינטרנט