5 תשובות
להצטלם זה עם ט'. לא עם ת'.
הוא לא שאל איך רושמים, הוא שאל למה זה ככה.
שאלה מעניינת האמת, אני אנסה לבדוק.
לא הבנתי את הקשר,
מילים שונות.
הת' וה-ט' בשתי המילים הן לא חלק משורש צ. ל. מ
"להצטלם" הט' היא כמו במילה "להצטרף".
"תצלום" לא עולה לי לראש מילה דומה עם ת' בהתחלה אבל זה לא אותו הדבר.
עריכה: מצאתי מילה, תגמול.
כי זה מהבניין התפעל וזה אמור להיות התצלם וזה לא נוח להגות את זה אז שינו את זה קצת