7 תשובות
הורוד
ורוד כמוני ;)
כסוף
תחשבי שיותר כיסויים יכולים להתאים לכסוף מלורוד