תשובה אחת
חתולים חיים איך שבא להם, כנראה שלו היה לא מצב רוח, עם אתן ממש רוצות להתחבר אתו תביאו לו אוכל ובקרו אותו ואולי הוא יתרגל ויחבב אותכן
באותו הנושא: