12 תשובות
לא זה ולא זה.
אף אחד מהם
לא מזרחים ולא אשכנזים.
לא מזרחים ולא אשכנזים
אשכנזים - היהודים שגורשו לארצות הנוצריות.
מזרחים - היהודים שגורשו לארצות המוסלמיות.
האתיופים לא גורשו לשום מקום לכן הם לא אשכנזים ולא מזרחים.
לתגובה מעליי, ממתי יהודים גורשו? אני מארץ "נוצרית" וזאת הארץ שלי.
אנונימי
מזרחים
תגובה שמעליי- לפני כ-2000 שנה היהודים גורשו מארץ ישראל לגולה. חלקם נדדו לחצי האי ערב-מזרחיים- חלקם נדדו לספרד אך הם גורשו משם בשנת 1500 בערך ומשם הם נדדו לדרום אירופה ולחלק קטן מצפון אפריקה ולינודים שבאו משם קוראים ספרדים. ואשכנזים זה היהודים שנדדו לאירופה ורוסיה והארצות שבסביבה
אשכנזים.
אנונימית
לא זה ולא זה
"ילדה נחמד", זאת הייתה שאלה רטורית.
אנונימי
גם אם זו היתה שאלה רטורית, לפחות למדת משהו בנושא ^^