2 תשובות
לא
אני בת אבל אם את עושהה לעיתים קרובות אני לא מבינה מה זה צריך להפריע להם