תשובה אחת
ב יא היסטוריה ולשון ויש יחידה אחת באנגלית ואחת במתמטיקה ויש בתי ספר שגם ספרות תנך וספורט והשאר ב יב