תשובה אחת
בכל כנסיה.
זה ניתן בחינם לרוב או תמורת תרומה.
באותו הנושא: