תשובה אחת
תשימי קיסם במתג כאילו מלמטה כזה כדי שזה יחזיק
באותו הנושא: