5 תשובות
את המספר?
או התעודה עצמה?
אם זה המספר לא ואם זה התעודה אז כן
כן
כתוב שם את התאריך
שואל השאלה:
אם זה רק המספר עצמו, הוא לא יכול לברר באיזשהו אתר?
כי מישהי אמרה לי שזה אפשרי
אנונימית
אולי יש אתר אני לא מכיר אותו.
אני יודע שהמשטרה כן יכולה