2 תשובות
רייג
אליט ברברים

ועוד דברים להגנה (וויץ, וויזארד, חצים, מיניון הורד, סקלטון ארמי)

כל עוד הברברים מגיעים לביניין עם הרייג
יש לך איזשהם לגנדרים?
ובכל מקרה את יכולה לעשות דק גייאנט וויטצ ברב\אליט ברב חצים פייר בול\רוקט גובלינים וכו...