2 תשובות
הודעה אחת שלא ענה לא מראה על כלום.
אולי הוא רצה לענות ושכח בסוף.
זה כולה ווטסאפ.
אני חושב שאת יכולה בכיף לשלוח לו שוב.
תפני עוד פעם ואז תרגישי שקטה עם עצמך
ו"מקסימום זה יצליח"

כל טוב