6 תשובות
בשעה 15:00
בדיוק עכשיו..
עכשיו חח
אני חושבת שב- 15:00
15:00, בדיוק עכשיו