2 תשובות
כי כנראה נכנסת לקישור לא נכון במחשב
יש דרכים לעקוף