3 תשובות
היי מה קורה?

ולשאול אותה שאלה פעמיים לא יעזור :)
לפנייך החדר היה שחור וכשהגעת הארת אותו.
תגידי אבא שלך גנן
היא: לא למה
סתם ראיתי מישהו דומה לך קוטף בננות