4 תשובות
כן, זה אחד ל-4 שעות
אבל אדוויל זה אחד ל-8 שעות
כן, אם עברו לפחות 4 שעות או יותר זה טוב ואפשר.
רק בארבע וחצי אתה תוכל, אם תיקח לפני זה זה יהיה ממש לא בריא לגוף. רופאים ממליצים לקחת כלסוג של משככי כאבים פעם בשמונה שעות.
באותו הנושא: