התמונה ברשיון Creative Commons
תשובה אחת
כן כמו ביום חול.